پرش به محتوا

ساحل زندگی

معرفی کتاب

ساحل زندگی

شعر فارسی – قرن۱۴

پدیدآور  شاعر : نازی ، وحیده

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۳۴-۳ تاریخ نشر ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۶۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق