پرش به محتوا

پروازی در انتهای تو

معرفی کتاب

پروازی در انتهای تو

قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : آقابابایی ، شیرین – نويسنده : قاسمی ، یلدا – نويسنده : کرمی ، مهران – نويسنده : رحیمی ، آیلین – نويسنده : امامی ، نسیم – نويسنده : بهاری ، فاطمه

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۵۶۵۰-۵۷-۲ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۶۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق