پرش به محتوا

داستان موسیقی زاگرس

معرفی کتاب

داستان موسیقی زاگرس

(نگاهی به سیر تاریخی موسیقی سنتی ایران و نواحی لرستان)

موسیقی محلی ایرانی – لرستان موسیقی ایرانی

پدیدآور  نويسنده : بیرانوند ، مهدی

ناشر :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۲۰۲-۶ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۲۲

کد دیویی  ۷۸۹.۹۵۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۳۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق