پرش به محتوا

آغوش خیال

معرفی کتاب

آغوش خیال

شعر فارسی – قرن ۱۵ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : رحمتی‌پیامن ، نساء – شاعر : صحراکرد ، کیمیا – شاعر : منتی ، فاطمه

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۴۹۲-۱ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۴۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق