پرش به محتوا

دلواژه های من

معرفی کتاب

دلواژه‌های من

قطعه‌های ادبی – قرن ۱۴ شعر فارسی – قرن

۱۴ پدیدآور  نويسنده : قاسمی‌اسکندری ، فاطمه

ناشر:حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۴۰۳-۷ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۵۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق