پرش به محتوا

ماه کامل

معرفی کتاب

ماه کامل

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : اسماعیلی ، زهرا – نويسنده : بای ، محمدعلی – نويسنده : رفیعی ، فاطمه

ناشر :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۳۵۱-۱ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۳۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق