پرش به محتوا

آقای دبلیو

معرفی کتاب

آقای دبلیو

داستان‌های فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : فتاحیان ، مریم – نويسنده : خزایی ، زهرا – نويسنده : فرجی ، سپیده – نويسنده : قیصریه ، فاطمه – نويسنده : عسگری ، رسول – نويسنده : سهیلی ، الناز – نويسنده : مومنی ، امید

ناشر :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۳۳۱-۳ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۲۲۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق