پرش به محتوا

مویه‌های شهر شب‌زده

معرفی کتاب

مویه‌های شهر شب‌زده

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : میرزایی ، زهرا

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۲۸۵-۹ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۷۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق