پرش به محتوا

نشر عشق

معرفی کتاب

نشر عشق

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : اسماعیلی ، زهرا – شاعر : عباسی ، الهام – شاعر : مهبودی ، آرزو – شاعر : عباسی ، زهرا

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۱۴۱-۸ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۵۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق