پرش به محتوا

حرم حرم

معرفی کتاب

حرم حرم

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : عینی‌میرکوهی ، نادر

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۲۴۴-۶ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۴۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق