پرش به محتوا

پرواز چکامه

معرفی کتاب

پرواز چکامه

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : هدایتی ، پرستو – نويسنده : روزبهانی ، حمید – نويسنده : ناصری ، سیدیونس – نويسنده : صفائی ، شهریار – نويسنده : شهرومی ، نسرین – نويسنده : حسینی ، مهناز

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۷۹۳-۲۳-۹ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۹۰۱

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۱۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق