پرش به محتوا

۳۶ روز با ستایش

معرفی کتاب

۳۶ روز با ستایش

اسلاملو، مهرنوش، ۱۳۵۷ –

خاطرات خاطرات ایرانی – قرن ۱۴

پدیدآور  نويسنده : اسلاملو ، مهرنوش

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۸۸۰-۵۲-۶ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۹۰۱۲

کد دیویی  ۹۲۰.۰۵۵ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۳۰۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق