پرش به محتوا

یک فنجان عشق

معرفی کتاب

یک فنجان عشق

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : قنبری ، جواد

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۱۱۸-۰ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۶۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق