پرش به محتوا

یک تکه صدا

معرفی کتاب

یک تکه صدا

شعر جدید – قرن ۱۴ شعر فارسی – قرن۱۴

پدیدآور  شاعر : بیانی ، شهرام

ناشر: حوزه مشق  شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۲۱۱-۸

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۲۲ قیمت   کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌

زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۵۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق