پرش به محتوا

یک بام و دو هوا

معرفی کتاب

یک بام و دو هوا

شعر فارسی – قرن۱۴

پدیدآور  شاعر : عسگری ، رسول

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۹۴۸-۱۶-۵ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۸۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق