پرش به محتوا

یادداشت های ذهن بیمار من

معرفی کتاب

یادداشت‌های ذهن بیمار من

 

داستانک‌های فارسی – قرن ۱۴ قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  نويسنده : زارع ، سحر

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۵۶۵۰-۸۰-۰ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۱۰

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۵۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق