پرش به محتوا

گلوگاه احساس

معرفی کتاب

گلوگاه احساس

داستان‌های کوتاه فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : عبدی ، مبینا – نويسنده : تافته ، معصومه – نويسنده : نوروزی ، معصومه – نويسنده : دانایی ، فاطمه – نويسنده : جاوید ، ریحانه

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۵۴۸-۵ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳   کد دیویی  ۸fa۳.۶۲۰۸

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران توضیحات  جلد – ۱۲۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق