پرش به محتوا

گاه حوا

معرفی کتاب

گاه حوا

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : عبدوس ، پریناز

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۷۹۳-۳۱-۴ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۹۰۸

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۴۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق