پرش به محتوا

کژال

معرفی کتاب

کژال

شعر فارسی – قرن۱۵ پ

دیدآور  شاعر : خواجونداحمدی ، شبنم

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۵۵۶-۰

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

محل نشر  تهران

توضیحات  جلد – ۵۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق