پرش به محتوا

 کوچینگ اعتلای درون

معرفی کتاب

کوچینگ اعتلای درون

خودراهبری

پدیدآور  نويسنده : رستگارنیا ، محمدرضا

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۹۷۵۷۲-۰-۸ تاریخ نشر  ۱۳۹۹۱۲۰۵

کد دیویی  ۶۴۹.۱ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۴۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق