پرش به محتوا

کوچه دلبر

معرفی کتاب

کوچه دلبر

شعر فارسی – قرن ۱۵

پدیدآور  شاعر : حافظی ، امین

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۴۴۸-۸ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۱۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق