پرش به محتوا

کلکاوا

معرفی کتاب

کلکاوا

 

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : اسماعیلی ، زهرا – نويسنده : افشاری ، حسن – نويسنده : افشاری ، رضا – نويسنده : رحمتی‌پیامن ، نساء

ناشر: حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۳۵۰-۴

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۲۲

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸

زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۵۶ صفحه

– تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق