پرش به محتوا

کلمات کوتاه نمی آیند

معرفی کتاب

کلمات کوتاه نمی آیند

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : نعمتی ، مرتضی – شاعر : صراف ، حمید – شاعر : بزرگی ، جواد – شاعر : فداکار ، علی – شاعر : صیاد ، پدرام – شاعر : قلاوند ، لیلا – شاعر : طالبی ، مهناز – شاعر : نوروزی ، مریم – شاعر : طالبی ، ناهید – شاعر : نیکخو ، مریم – شاعر : المولی ، نعیمه

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۷۰-۱۱-۰ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۲۵

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸

زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۲۸۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
حساب کاربری
0
سبد خرید
جستجو
حوزه مشق