پرش به محتوا

کافه های کلافگی

معرفی کتاب

کافه‌های کلافگی

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : فتاحی ، محمد

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۳۷-۴ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۸۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق