پرش به محتوا

کاغذها زنده اند

معرفی کتاب

کاغذها زنده‌اند

نثر فارسی – قرن ۱۵ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : نقدی ، ملیکا – نويسنده : رسالی ، فائزه – نويسنده : صفری‌ ، سحر – نويسنده : پوراکبر ، مهدیه – نويسنده : تیران ، مینا

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۷۴-۱

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲۰۸

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۱۰۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق