پرش به محتوا
معرفی کتاب

ژآکاو

قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : رحمانی‌فرد ، مهدیه –

نويسنده : رفعتی ، کیمیا – نويسنده : هاشمی ، ساحل – نويسنده : امام‌دوست ، روشنک

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۷۰-۳۰-۱ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۱۰

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۸۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
حساب کاربری
0
سبد خرید
جستجو
حوزه مشق