پرش به محتوا

چکه چکه چامک

معرفی کتاب

چکه چکه چامک

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها پدیدآور  شاعر : پازوکی ، عاطفه – شاعر : تقوی‌زاده ، آذر – شاعر : توحیدی ، مهران – شاعر : جواندل ، افسون – شاعر : جوکار ، مریم – شاعر : چراغی ، مهری – شاعر : دلگرم ، حمید

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۷۰-۰۹-۷ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۲۵

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۱۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق