پرش به محتوا

چکامه ی سکوت

معرفی کتاب

چکامه‌ی سکوت

شعر سپید – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : حقیقی‌زاده ، آیدا – شاعر : باقری‌فر ، آرمیتا – شاعر : روحی ، زینب – شاعر : پورعباسی ، سارا – شاعر : رستمی ، سوما

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۹۴۸-۶۳-۹

تاریخ نشر

۱۴۰۰۱۰۲۵

کد دیویی ۸fa۱.۶۲۰۸

زبان کتاب فارسی

توضیحات  جلد – ۶۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
حساب کاربری
0
سبد خرید
جستجو
حوزه مشق