پرش به محتوا

چند قدم تا پاییز

معرفی کتاب

چند قدم تا پاییز

قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴ –

مجموعه‌ها شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : اسدی‌آقجه‌قشلاق ، زهرا – نويسنده : صالحی ، زهرا – نويسنده : احمدی‌فرد ، مهری – نويسنده : کارجو ، سمیه – نويسنده : کلاتی‌دستجردی ، مرجان – نويسنده : نقدی ، ملیکا

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۱۵۳-۱ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۰۸ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق