پرش به محتوا

چشم هایش

معرفی کتاب

چشم‌هایش

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : اصلانی ، لیدا

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۱۰۷-۴ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۳۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق