پرش به محتوا

چتر آرزو

معرفی کتاب

چتر آرزو

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  شاعر : نعمت‌الهی ، مرضیه

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۸۸۰-۴۴-۱ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۹۰۸

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۰۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق