پرش به محتوا

چالش قلم

معرفی کتاب

چالش قلم

کاریکلماتور – ایران داستان‌های فارسی – قرن۱۴

پدیدآور  نويسنده : نقی‌زاده‌درازکلا ، فرهاد

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۰۶۸-۸ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۱۳۰

کد دیویی  ۸fa۳.۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۳۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق