پرش به محتوا

پیچک نانوشته هایم

معرفی کتاب

پیچک نانوشته‌هایم

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : رحمانی‌زاده ، فیروزه – شاعر : حق‌پرست ، زهرا – شاعر : نظری ، آیدا – شاعر : ایزدی ، مهدی

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۴۱۶-۷ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۷۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق