پرش به محتوا

پژواک قلم

معرفی کتاب

پژواک قلم

قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : بدیراوی ، سمیه

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۸۸۰-۴۷-۲ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۰۹۰۸

کد دیویی  ۸fa۸.۸۶۲ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۳۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق