پرش به محتوا

پژواک قدم هایش

معرفی کتاب

پژواک قدم‌هایش

 

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : رحیمی ، پریا – شاعر : جوکار ، کوثر – شاعر : نجفی ، فاطمه – شاعر : محمدی‌سرچشمه‌یی ، علیرضا

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۳۹۱-۷ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰   کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۵۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق