پرش به محتوا

 پروانگی‌ات را جشن بگیر

معرفی کتاب

پروانگی‌ات را جشن بگیر

(دلنوشته‌هایی از جنس غزل)

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  نويسنده : شیرزاد ، سحر

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۳۰۹-۲ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۲۲

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۱۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق