پرش به محتوا

پروانه

معرفی کتاب

پروانه

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : شیاسی ، ملیکا – شاعر : خزلی ، احسان – شاعر : نوروزی ، مریم – شاعر : نوروزی ، نادیا – شاعر : منصورزاده ، ستاره – شاعر : فرزام‌فر ، شقایق

ناشر: حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۲۸۲-۸ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۲۲

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۴۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق