پرش به محتوا

 پروانه‌ای در اسارتم 

معرفی کتاب

پروانه‌ای در اسارتم

شعر فارسی – قرن ۱۴ شعر جدید – قرن۱۴

پدیدآور  شاعر : صفرنژادچوبری ، پروین – ويراستار : نیک‌سرشت ، حسین

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۵۰۹-۶

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۲۰۱

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌

زبان کتاب  فارسی

محل نشر – تهران

توضیحات  جلد – ۷۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق