پرش به محتوا

پرواز بی پروا

معرفی کتاب

پرواز بی‌پروا

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : سرخه ، آتنا – نويسنده : حسینی ، سیده‌کوثر – نويسنده : عباس‌زاده ، فاطمه – نويسنده : اربابی ، شیرین – نويسنده : رنجبر ، سارینا

ناشر:  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۳۴۰-۵ تاریخ نشر  ۱۴۰۱۰۶۳۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۴۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق