پرش به محتوا

پرواز احساس

معرفی کتاب

پرواز احساس

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها پدیدآور  شاعر : اسماعیلی ، زهرا – شاعر : اسماعیلی ، زینب – شاعر : سالاری ، اقدس – شاعر : ترک‌مین‌باش‌رزگاه ، جاوید – شاعر : نقی‌زاده‌درازکلا ، فرهاد

ناشر  :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۹۴۸-۹۲-۹ تاریخ نشر  ۱۴۰۰۱۰۲۵

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۷۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق