پرش به محتوا

پرسه‌های شعر 

معرفی کتاب

پرسه‌های شعر

قطعه‌های ادبی فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها شعر فارسی – قرن ۱۵ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : اسماعیلی ، زهرا – شاعر : فلاحتی ، ابراهیم – شاعر : رجب‌نژاد ، فرشته – شاعر : مختاری ، منصوره‌(واله) – شاعر : صفری ، فاطمه

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۷۸-۹

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۲۲۱

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۹۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق