پرش به محتوا

و تو پایانی برای من

معرفی کتاب

و تو پایانی برای من

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : قاسمی ، یلدا – شاعر : افشارپور ، ثنا – شاعر : جوکار ، نرجس – شاعر : شاکر ، سبحان – شاعر : خلیلی ، میلاد – شاعر : سیفی‌حسین‌آبادی ، مهسا – شاعر : هادوی ، حمیدرضا

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۵۶۵۰-۵۶-۵ تاریخ نشر ۱۴۰۰۱۱۱۰

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۸۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق