پرش به محتوا

وقتی کلام بی معناست

معرفی کتاب

وقتی کلام بی‌معناست

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها نثر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : ادبی ، هانیه‌سادات –

ويراستار : دستاری ، ملیکا

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۳۱-۴

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۱۲۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق