پرش به محتوا

 وقتی غزل با نام تو عنوان بگیرد

معرفی کتاب

وقتی غزل با نام تو عنوان بگیرد

شعر فارسی – قرن ۱۴

پدیدآور  نويسنده : بیگدلی ، سعید

ناشر  حوزه مشق تلفن

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۵۷-۴

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۲۰۱

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌

زبان کتاب  فارسی

محل نشر – تهران

توضیحات  جلد – ۱۳۴ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق