پرش به محتوا

وزمستان نام دیگر ماست

معرفی کتاب

و زمستان نام دیگر ماست

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : دادپور ، مرضیه – نويسنده : کریمی ، زهرا – نويسنده : سکندری ، نصرت‌اله – نويسنده : حسینی‌فر ، لیلا‌سادات – نويسنده : ارشد ، پریناز

ناشر: حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۷۸۸۰-۶۵-۶ تاریخ نشر

۱۴۰۰۰۹۰۸ کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۱۰۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق