پرش به محتوا

واگویه های خاکستری

معرفی کتاب

واگویه‌های خاکستری

شعر فارسی – قرن ۱۵

پدیدآور  شاعر : جعفری ، انیس

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۲۲-۲

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲‌

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۱۲۰ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق