پرش به محتوا

واژگان آلمانی را قورت بده

معرفی کتاب

واژگان آلمانی را قورت بده (پیشوند)

زبان آلمانی – واژه‌نامه‌ها – انگلیسی زبان آلمانی – واژه‌نامه‌ها – فارسی

پدیدآور  نويسنده : خورشیدی ، سپیده

ناشر : حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۹۷۳۲۳-۳-۵ تاریخ نشر  ۱۳۹۹۱۱۱۱

کد دیویی  ۴۳۳.۲۱ زبان کتاب  فارسی

توضیحات  جلد – ۷۲ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق