پرش به محتوا

 هویت سازمانی و رفتار شهروندی در پرتو رهبری خدمتگزار 

معرفی کتاب

هویت سازمانی و رفتار شهروندی در پرتو رهبری خدمتگزار

رفتار سازمانی – ایران – نمونه‌پژوهی معلمان مدرسه‌های متوسطه – ایران – نمونه‌پژوهی رهبری خدمتگزار – ایران – نمونه‌پژوهی تصویر سازمانی – ایران – نمونه‌پژوهی

پدیدآور  نويسنده : احمدی ، رضا

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۷۰۵-۲

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۲۰۱

کد دیویی ۳۰۳.۳۴۰۹۵۵

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۱۱۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق