پرش به محتوا

هم ترانه

معرفی کتاب

هم‌ترانه

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  نويسنده : ذوالفقاری‌فرد ، معصومه – نويسنده : پیروانی ، امیر – نويسنده : اسدی ، سجاد – نويسنده : ارجمند ، فاطمه

ناشر  حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۶۵-۹

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۲۰۱   کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۶۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق