پرش به محتوا

نیمه ی ماه

معرفی کتاب

نیمه‌ی ماه

شعر فارسی – قرن ۱۴ – مجموعه‌ها

پدیدآور  شاعر : رحیمی ، پریا – شاعر : نورعلی ، نیما – شاعر : اعلمی ، هاجر – شاعر : حسینی‌نژاد ، مریم

ناشر :حوزه مشق

شابک  ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۵-۶۰۸-۶

تاریخ نشر  ۱۴۰۱۱۱۲۳

کد دیویی  ۸fa۱.۶۲۰۸

زبان کتاب  فارسی

محل نشر  – تهران

توضیحات  جلد – ۷۶ صفحه – تالیف – چاپ ۱

به تازگی مشاهده کرده اید

صفحه اصلی
جستجو
دکتر فردین احمدی
حوزه مشق